ผู้บริหารและบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันพุธ  ที่  22  เมษายน 2563  เวลา  07.00  น.

        นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์

เขต 4,  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมการประชุมทางไกล  “รายการพุธเช้า

 ข่าวโรงเรียน”  และ  “รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ.  ครั้งที่ 16/2563  ณ  ห้องประชุม  AOC

โดยรายการมีจุดเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน  ในช่วง  COVID – 19,  การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐแบบใหม่ตามกฎกระทรวงฯ  พ.ศ.2542  (แบบ 1 ข,  แบบ 2 ข)  และการซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา  กรณีนักเรียนติด  0,  ร,  มส.
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url