ต้อนรับนักทรัพยากรบุคคลเดินทางมารับตำแหน่ง

วันที่  20  เมษายน  2563  เวลา  10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4

นายสิระพงษ์  ปฏิเวชวัฒนากูร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  เดินทางเข้ามารับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  โดยมีนายสุทิน  กลางสุข  รอง  ผอ.สพป.มหาสารคาม  เขต  2,  นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน  รอง  ผอ.สพป.มหาสารคาม  เขต  2  และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ร่วมเดินทางมาส่งโดยสวัสดิภาพ ณ ห้องประชุม  AOC  สพป.บร.4  มี นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต,  นางวิทยา  นนท์นภา  รอง  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต  4,  นายโพชัน  ขุนาพรม  รอง  ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต  4  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ร่วมให้การต้อนรับ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url