ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 สำหรับ รร.ประสบภัยธรรมชาติ

วันพุธ  ที่  15  เมษายน 2563  เวลา 09.30  น.

               นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  ปี  พ.ศ.2563    สำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ  ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี  พ.ศ.2563  สำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ  จำนวน  4  โรงเรียน  ได้แก่

-รร.บ้านหนองเรือ  :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

-รร.บ้านสระบัว  :  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

-รร.บ้านขี้เหล็ก  :  ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน  สปช.  105/29

-รร.บ้านโนนยาง  :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกึ่งสามัญ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url