ผู้บริหารและบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ติดตามรับชมการประชุมทางไกล

ผู้บริหารและบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ติดตามรับชมการประชุมทางไกล รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2563

วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2563
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, ผู้อำนวยการกลุ่ม
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการประชุมทางไกล “รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2563” เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม AOC
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url