การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายโพชัน  ขุนาพรม

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ร่วมประชุมราชการ

ผ่านระบบทางไกล  (Video  Conference)  การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่  (MOU)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  ห้องประชุม  AOC  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4

ในการนี้  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่  (MOU)  ระหว่าง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url