ร่วมรับชมการประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2563

ผู้บริหารและบุคลาการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ติดตามรับชมการประชุมทางไกล “พุธเช้าข่าว สพฐ.”  

วันที่ 1 เมษายน 2563   นายวิทยา  นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”   ครั้งที่ 13/2563  โดยมีประเด็นสำคัญ  ดังนี้

  1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  ผ่านระบบออนไลน์

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url