สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมใจป้องกัน COVID-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายศักดา  จันทร์ฝอย ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสำนักงานฯ และผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้
บุคลากรในสำนักงาน
1.ต้องติดป้ายชื่อตนเอง
2.ต้องสวมหน้ากากอนามัย
3.ต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ
4.ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
5.ปฏิบัติตนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ผู้มาติดต่อราชการ
1. ต้องสวมหน้ากากอนามัย
2. ต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ
3. ต้องแลกบัตรประจำตัว
4.ต้องลงทะเบียนการมาติดต่อราชการทุกครั้ง
5.ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
6.ปฏิบัติตนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url