สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รวมพลังจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day สู้ COVID – 19


วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 , ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานฯ รวมพลังจัด กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day สู้ COVID – 19 บริเวณรอบสถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงาน พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ และจัดหาเจลแอลกฮอร์ล้างมือสำหรับบริการเจ้าหน้าที่ และ ผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้่มาติดราชการ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด และ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url