ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับนโยบายนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม AOC
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url