ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา15.30 น.

     นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยนายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่  ณ  ห้องประชุม  AOC  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url