ประกาศโรงเรียนวัดสุคันธารมย์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอื่นและก่อสร้างแบบอาคารเรียน

สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนวัดสุคันธารมย์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url