รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019  (COVID-19) โดยการทำความสะอาดพื้น  ผนัง  อุปกรณ์สำนักงาน  ฯลฯ  และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  สำหรับทำความสะอาดล้างมือ  ภายในสำนักงาน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url