อ.ก.ต.ป.น. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

คณะอนุกรรมการ​ ติดตา​ม​ ตรวจสอบ​ ประเมินและนิเทศการศึกษา​ (อ.ก.ต.ป.น.)​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4   ออกนิเทศ​ ติดตาม​ ตรวจเยี่ยม​ การบริหารจัดการศึกษา​ การจัดการเรียนการสอน​ครั้งที่ 1/2563 พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับและพัฒนาโรงเรียน​ และนักเรียน​ ให้เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา​ ทุกโรงเรียนในสังกัด

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url