ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน รร.บ้านหนองยางหนองจาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ได้อนุมัติให้ขายทอดตลาดอาคาร  แบบ  ป.1 ฉ.  จำนวน  1  หลัง  ของโรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน  โดยการประมูลขายทอดตลาด  เพื่อนำเงินส่งเป็นรายได้กรมธนารักษ์  โดยกำหนดขายทอดตลาดวันที่  20  มีนาคม  2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หนองยางหนองจาน2

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url