ประชุมกรรมการ NT

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
     นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ณ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้การดำเนินเนินการสอบวัดความสามาของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้กรรมการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
3. เพื่อให้กรรมการเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมสอบ และการดำเนินการตรวจให้คะแนน เกิดความเป็นธรรมกับนักเรียน
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คนLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url