ประกาศโรงเรียนบ้านดงพลอง

เรื่ีอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

และก่อสร้าง สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนบ้านดงพลองpdf-บีบอัด