กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

วันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00  น.  นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต   เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง  2  ปีการศึกษา 2562  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  รร.บ้านเพียแก้ว  อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url