ประกาศโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกว้าง 3.00 เมตร และโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวัดฤาษีสถิต
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url