ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน รร.บ้านหนองยางหนองจาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน  รายการอาคารแบบ  ป.1ฉ  จำนวน  1  หลัง  ของ  รร.บ้านหนองยางหนองจาน  รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายนี้
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url