การประเมินเชิงประจักษ์ รร.ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเช้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ เพื่อทำการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 และติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา โดยมีนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนางภนิดา สังสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวทัศพร ปูมสีดา ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าคา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
1.ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี – ประธานกรรมการ
2.นางสุจิตรา ผลประไพ – กรรมการ
3.ผศ.วรวิท คงมนต์ – กรรมการ
4.ทพญ.กันยา บุญธรรม – กรรมการ
5.นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม – กรรมการและเลขานุการ

รายงาน : นางสาวธิดารัตน์  กาวไธสง

ถ่ายภาพ : นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url