รายงานตัวครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ ห้องประชุม AOC โดยมีนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พบปะและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17 ราย ดังนี้
1.นายไกรสร เหล่าภักดี รร.บ้านวังปลัด
2.นายสมรัก ข่าขันมะณี รร.วัดบ้านสำราญราษฎร์
3.นางสกาวรัตน์ ธนะสีลังกูร รร.บ้านสาวเอ้
4.นายสมชาย ผิวผ่อง รร.บ้านโนนมาลัยหัวฝาย
5.นายดุสิต แก้วกล่อมจิต รร.อนุบาลคูเมือง
6.นายสุรัตน์ จิมพละ รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์
7.นางศรีวิไล ปักกะสัง รร.วัดบัวทอง
8.นายวิไล คำพิมูล รร.บ้านหนองขวาง
9.นายวิทยา ใบลี รร.อนุบาลนาโพธิ์
10.นางกุลธรี คงฤทธิ์ รร.วัดอิสาณ
11.นายนิตยา สุงิ้วงาม รร.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
12.นายอภินันท์ กัณหา รร.วัดวรดิษฐ์
13.นางมะลิวัลย์ เรียนไธสง รร.บ้านคูณสระแก้วฯ
14.นายจำเริญ พวงไธสง รร.วัดท่าเยี่ยม
15.นายประทีป รักษ์ศุภชนม์ รร.บ้านยางนำ้ใส
16.นายทำนูล เนืองภา รร.บ้านหนองครก
17.นายวิจิตร ลำไย รร.บ้านสระกุด
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url