ประกาศโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

ประกาศโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

และก่อสร้างอาคาร สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

ประกาศโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url