ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน รร.ชุมชนบ้านนาแพง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ประกาศขายทอดตลาดอาคารแบบ  ป.1 ฉ.  (ขนาด  6  ห้องเรียน)  จำนวน 1  หลัง  ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  โดยวิธีการประมูลขายทอดตลาด   เพื่อนำเงินส่งเป็นรายได้กรมธนารักษ์  ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เรื่องขายทอดตลาดอาคารเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url