ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดยมีประเด็นนำเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
– สพฐ.จัดสรรตำแหน่งครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 ให้ สพป.บร.4 จำนวน 17 ตำแหน่ง ดังนี้
1. รร.บ้านวังปลัด
2. รร.วัดบ้านสำราญราษฎณ์
3. รร.บ้านสาวเอ้
4. รร.บ้านโนนมาลัยหัวฝาย
5. รร.อนุบาลคูเมือง
6. รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์
7. รร.วัดบัวทอง
8. รร.บ้านหนองขวาง
9. รร.อนุบาลนาโพธิ์
10. รร.วัดอิสาณ
11. รร.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
12. รร.วัดวรดิษฐ์
13. รร.บ้านคูณสระแก้ว
14. รร.วัดท่าเยี่ยม
15. รร.บ้านยางนำ้ใส
16. รร.บ้านหนองครก
17. รร.บ้านสระกุด

– สพป.บร.4 ได้แจ้งให้ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 มีผู้สมัครจำนวน 19 ราย  ทั้งนี้ที่ประชุมได้คัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  สพฐ.  กำหนด

ถ่ายภาพ : สุภาขวัญ ปันกาที
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url