ร่วมประชุมการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่ (Big Data)

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนางสาวณัฐชยา  ลิไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมประชุมและรับฟังผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลสานสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่  (Big  Data)  จากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา)  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

รูปภาพเพิ่มเติม

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url