ประชุมชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บร.4 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล Edu Run โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ จากเดิมวันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url