ร่วมตัดสินการประกวด “สาวผู้ดีอีสาน”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
   อำเภอพุทไธสง จัดการประกวด “สาวผู้ดีอีสาน” ในงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย  (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2563  ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลพุทไธสง  (บึงสระบัว)
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ตัดสินการประกวด “สาวผู้ดีอีสาน” โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ดังนี้
1. นายสุนันท์ พวงโต ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นายจรูญ วิศิษฐ์ศิลป์ ผอ.รร.บ้านเพียแก้ว
3. นายศิวานนท์ สวยสว่าง ผอ.รร.วัดศรีสุนทร
4. นางสาวพิชญ์ชญามณช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
6. นางพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ถ่ายภาพ : สุภาขวัญ ปันกาทีLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url