จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563

วันที่  25  ธันวาคม  2562  นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสำนักงาน และเป็นการแสดงความรักสามัคคีภายในองค์กร ดังนี้
– เวลา 08.30 น. ไหว้พระ, ศาลพระภูมิ
– เวลา 10.00 น. ทำบุญถวายอาหารเพลที่วัดบ้านโพนทอง อ.พุทไธสง
– เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารและจับฉลากของขวัญร่วมกัน
– เวลา 13.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url