ประชุม เดิน – วิ่งการกุศล Edu.Run 2020

นจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ในการนี้ เป็นการประชุมเพื่อกำหนดจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล Edu.Run 2020 โดยเลื่อนจากเดิมวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เป็นวันที่  22  มีนาคม  2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.บร.4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url