ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันพุธที่  11  ธันวาคม  2562  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  จัดอบรมการเขียนประวัติและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย  โดยมีนายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานในพิธี  ให้โอวาทและบรรยายให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วย  (บรรจุใหม่)  จำนวน  49  ราย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url