5 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่  5  ธันวาคม  2562  นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  นำคณะบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562   ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url