จัดอบรมแนวทางการเช่าและเบิกจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ปี 2563

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมแนวทางการเช่าและเบิกจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนางพรรณทิพย์ กะวัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นวิทยากรในการอบรม
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url