การจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และนายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url