นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พบปะและให้โอวาท ผ.อ.สถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบปะและให้โอวาทผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นายนิมิต วิลาศ รร.วัดอิสาณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
2. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา รร.บ้านกอกดอนพยอม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
3. นายปริญญา สองสีดา รร.บ้านหนองดุม อ.สตึก
4. นายคมกฤช นามบุดดี รร.บ้านยางนำ้ใส อ.สตึก
5. นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ รร.บ้านตะแบงสามัคคี อ.แคนดง
6. นายกว้าง ไปหนี้ รร.วัดชัยสมพร อ.นาโพธิ์
7. นายสุเชษฐ พรมนัส รร.วัดสระทอง อ.นาโพธิ์
8. นายอดิศักดิ์ กัลยา รร.วัดพนมวัน อ.นาโพธิ์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url