พี่เลี้ยงเด็กพิการประชุมเลือกโรงเรียนและทำสัญญาจ้าง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เลือกโรงเรียนและทำสัญญาจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url