ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที 1- 2 พฤศจิกายน 2562  เพื่อวางกรอบแนวทางใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url