เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
2. เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครูนักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานใน กิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป
ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ในด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ตลอดวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โรงเรียนวัดหงษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ และ โรงเรียนพุทไธสง

ข่าว: ธิดารัตน์ กาวไธสง
ถ่ายภาพ: ธิดารัตน์ กาวไธสง
สุภาขวัญ ปันกาที
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url