การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ จำนวน 600 คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 700 คน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2562 ณ สถานศึกษาในอำเภอพุทไธสง ได้แก่ รร.อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล), รร.ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์, รร.วัดหงษ์, รร.ชุมชนบ้านหายโศก, รร.วัดโพธิ์, รร.พุทไธสงและ รร.อนุบาลทรัพย์ปัญญา โดยมุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านศึกษาสุ๋สายตาสาธารณชน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url