การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สพป.บร.4
โดยมีกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2562 ณ รร.อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล), รร.วัดหงษ์, รร.ชุมชนบ้านหายโศก, รร.ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์, รร.อนุบาลทรัพย์ปัญญา, รร.พุทไธสง และ รร.วัดโพธิ์
ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันฯ
1. กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย – ศน.ฉวัฒญา ฉิมมา
2. กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – ศน.สนิท เกไธสง
3. กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – ศน.เฉลิมเกียรติ แก้วมา
4. กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – ศน.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์
5. กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา – ศน.พนัส สุขหนองบึง
6. กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปะ / ทัศนศิลป์ – ศน.ฉวัฒญา ฉิมมา
7. กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปะ / ดนตรี – ศน.ฉวัฒญา ฉิมมา
8. กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปะ / นาฏศิลป์ – ศน.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์
9. กิจกรรมการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ – ศน.พนม ศรีนอก, ศน.พลอยชนก ทุนไธสง
10. กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – ศน.พลอยชนก ทุนไธสง
11. กิจกรรมการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ – ศน.เชิดชัย รักษาอินทร์
12. กิจกรรมการแข่งขัน หุ่นยนต์ – ศน.ฉวัฒญา ฉิมมา
13. กิจกรรมการแข่งขัน การงานอาชีพ – ศน.พนัส สุขหนองบึง
14. กิจกรรมการแข่งขัน ระดับปฐมวัย – ศน.เสมอจิตต์ ศรีนอก
15. กิจกรรมการแข่งขัน เรียนร่วม / ภาษาไทย – ศน.พลอยชนก ทุนไธสง
16. กิจกรรมการแข่งขัน เรียนร่วม / สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – ศน.พลอยชนก ทุนไธสง
17. กิจกรรมการแข่งขัน เรียนร่วม / ศิลปะ – ศน.บุญโรม ดอมไธสง
18. กิจกรรมการแข่งขัน เรียนร่วม / การงานอาชีพและเทคโนโลยี – ศน.พลอยชนก ทุนไธสง
19. กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน – ศน.บุญโรม ดอมไธสง
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url