เปิดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

25 กันยายน 2562
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
– เป็นประธานเปิดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
– เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “80 ปี บ้านซาดหัวหนองแคน” และรับมอบอาคารอนุบาล “ประชามุทิตา” ณ รร.บ้านซาดหัวหนองแคน อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
– ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับคณะ อ.ก.ต.ป.น. คณะที่ 6 ณ รร.บ้านพรสำราญ และ รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url