การประชุมเชิงปฏิบัติการ IEP Online

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) สำหรับครูผู้สอน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยการอบรมได้แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ครูในสังกัดอำเภอสตึกและคูเมือง
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ครูในสังกัดอำเภอพุทไธสง, บ้านใหม่ไชยพจน์, นาโพธิ์และแคนดง
ขอขอบคุณคณะวิทยากร จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุธาทิพย์ จันทพรมวงศ์
2. นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น
3. นางวัชราภรณ์ ชัยชนะ
4. นางสาวปาริยา คำมงคล
5. นางสาวมาลิสา วันพุดชา
6. นายอภิสิทธิ์ ทีปชมพู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *