เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มคูเมือง 5 และกลุ่มแคนดง 1

วันพฤหัสบดีที่  4  กรกฎาคม  2562

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562  ดังนี้

          –  กลุ่มโรงเรียนคูเมือง  5  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคูบัว  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 

          –  กลุ่มโรงเรียนแคนดง  1  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสระบัว  อ.แคนดง  จ.บุรีรัมย์

             ทั้งนี้  การจัดการแข่งขันกีฬานั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา – กรีฑาที่ตนเองชอบและถนัด  รวมถึงได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ  มีระเบียบวินัย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด             

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *