19 – 20 มิถุนายน 2562 คัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกประเมินโรงเรียนในสังกัด  ระหว่างวันที่  19 – 20  มิถุนายน  2562  เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2562  โดยมีโรงเรียนที่ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน  ดังนี้

โรงเรียนขนาดเล็ก

1.โรงเรียนบ้านโนนค้อ  อำเภอสตึก

2.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

3.โรงเรียนวัดวรดิษฐ์  อำเภอพุทไธสง

โรงเรียนขนาดกลาง

1.โรงเรียนบ้านหนองเกาะ  (คุรุราษฎร์บำรุง)  อำเภอสตึก

2.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *