การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารงานจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่  28  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00  น.

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารงานจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  โดยมีนายพรสวัสดิ์  อาษากิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และนางสาวณัฐชยา  ลิไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ดำเนินการประชุม

โดยในภาคเช้าผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  อำเภอสตึก,  อำเภอแคนดง  และอำเภอคูเมือง  (กลุ่มคูเมือง 4,5)

ภาคบ่ายผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพุทไธสง,  อำเภอนาโพธิ์,  อำเภบ้านใหม่ไชยพจน์  และอำเภอคูเมือง  (กลุ่มคูเมือง 1,2,3)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *