ให้โอวาทครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)

วันที่  1  เมษายน  2562  เวลา  13.30  น.

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พบปะและให้โอวาทครูผู้ช่วย  (บรรจุใหม่)  จำนวน  23  ราย  ณ  ห้องประชุม  AOC

ครูผู้ช่วย  (บรรจุใหม่)  ประกอบด้วย

 1.  ว่าที่ ร.ต.หญิงดลนภา  กุลแก้ว  รร.บ้านหินเหล็กไฟ  อ.คูเมือง  เอกการประถมศึกษา
 2. น.ส.ดวงใจ  โพธิ์ขาว  รร.บ้านหนองยางหนองจาน อ.สตึก เอกการประถมศึกษา
 3. น.ส.พัสตราภรณ์  ธาดา  รร.บ้านขามพิมาย  อ.แคนดง  เอกการศึกษาปฐมวัย
 4. นางสาวดวงแก้ว  หอมดี  รร.บ้านโนนไฮ  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  เอกการศึกษาปฐมวัย
 5. น.ส.สุกัญญา  ปัดติทานัง  รร.บ้านงิ้ว  อ.แคนดง  เอกการศึกษาปฐมวัย
 6. น.ส.กมลทิพย์  คนซื่อ  รร.บ้านท่าม่วง  อ.สตึก  เอกการศึกษาปฐมวัย
 7. น.ส.กุลธิดา  จารพิมพ์  รร.บ้านเสม็ด  อ.สตึก  เอกการศึกษาปฐมวัย
 8. ว่าที่  ร.ต.หญิงจันจิรา  ปัญญากิติกุล  รร.บ้านพงแขม  อ.สตึก  เอกการศึกษาปฐมวัย
 9. น.ส.พจนีย์  เกือมรัมย์  รร.บ้านซาดหัวหนองแคน  อ.แคนดง  เอกคณิตศาสตร์
 10. น.ส.ณัฐชนก  โยโพธิ์  รร.อนุบาลพุทไธสง  อ.พุทไธสง  เอกคณิตศาสตร์
 11. น.ส.กุลธิดา  เสนานุฤทธิ  รร.บ้านหนองนกเกรียน  อ.สตึก  เอกคณิตศาสตร์
 12. นายพรชัย  อินทร์เอี่ยม  รร.บ้านหนองใหญ่  อ.สตึก  เอกคณิตศาสตร์
 13. น.ส.วรรณิษา  ทาทอง  รร.บ้านสระกุด  อ.สตึก  เอกคณิตศาสตร์
 14. นายณรงค์ฤทธิ์  ดำประเวศน์  รร.วัดวงษ์วารี  อ.พุทไธสง  เอกคณิตศาสตร์
 15. น.ส.จงรักษ์  วงค์อามาตย์  รร.บ้านยางทะเล  อ.แคนดง  เอกคณิตศาสตร์
 16. นายจักรกฤต  ปัตติลาบัง  รร.บ้านทองหลาง  อ.คูเมือง  เอกภาษาไทย
 17. นายมนตรี  อินนอก  รร.วัดชายอรัญ  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  เอกภาษาไทย
 18. น.ส.รพีพรรณ  ปรีชา  รร.บ้านหนองนกเกรียน  อ.สตึก  เอกภาษาไทย
 19. น.ส.ขวัญเรือน  ผ่องศาลา  รร.วัดบ้านสวยตางวน  อ.สตึก  เอกภาษาไทย
 20. น.ส.เสาวลักษณ์  ยิ่งมีมา  รร.บ้านเขว้า  อ.คูเมือง  เอกภาษาอังกฤษ
 21. น.ส.นันท์นรินทร์  ประจันบาล  รร.บ้านปะคำสำโรง  อ.คูเมือง  เอกภาษาอังกฤษ
 22. น.ส.เนตรชนก  คงพินิจ  รร.บ้านตามา  อ.สตึก  เอกภาษาอังกฤษ
 23. น.ส.พัทธ์ธีรา  พุทธลา  รร.บ้านโคกสิงห์  อ.สตึก  เอกภาษาอังกฤษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *