ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

วันอังคารที่  26  มีนาคม  2562  เวลา  13.30  น.

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ครั้งที่  1/2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  จำนวน  37  ราย  โดยมีนายชนะพล  มะลิเลิศ  ประธานกรรมการผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.บร.4  เป็นผู้ดำเนินการประชุมและนายเชิดชัย  รักษาอินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  ได้แนะนำตัวต่อที่ประชุม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *