ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙

               ประกาศโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสน ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ภาพตัวอย่าง อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙

เครดิต: จากโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ebidding หรือ e gp)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

Attachments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *