อัตลักษณ์

อัตลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ความหมาย

 ดอกบัว หมายถึง การศึกษาคือความเจริญงอกงาม เหมือนกับดอกไม้ รองรับด้วยฐานกลีบเลี้ยง


วงกลมสีเขียว มีดอกไม้ สี่ดอก มีฐานกลีบเลี้ยงข้างบน หมายถึงดอกสุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำหวัดบุรีรัมย์ เปรียบเสมือนการจัดการศึกษาที่ต้องบริหารจัดการไปด้วยกันในทิศทางเดียวกัน

อักษรย่อ  สพป. หมายถึง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลายกนก ด้านข้าง  ข้างละ 3  รวมเป็น 6 หมายถึงอำเภอในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่ร้อยรัด ร่วมกันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ตัวหนังสือ บร. คืออักษรย่อของ สพป.บร.4  และ เลข 4 (ไทย)  หมายถึง  เขต 4

ที่อยู่บนและแนบข้างสัญลักษณ์หนังสือ (การศึกษาคือความเจริญงอกงาม)

ออกแบบโดย  นายแสงอุทัย  ศักดิ์ศรีท้าว ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลแคนดง

ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ด้านล่าง

925 total views, 2 views today

Attachments